NordSil Silokonservandid, Doseerimistehnika, Söödad ja söödalisandid

Farmitehnika

Pakume kvaliteetseid lahendusi farmidele söötmisel ja nende teenindamisel. Alates silohoidlate täitmisel haljasmassi tihendamise raskusrullidega ehk silotambiga. Silolõikurid firmadelt REDROCK ja BvL van Lengerich, et tagada korrektne silofront. Kvaliteetse söödaratsiooni jaoks pakume iga farmi vajadusi arvestavaid BvL van Lengerich järelveetavaid söödamiksereid. Loomade heaolu eest farmis aitavad kaasa allapanulaoturid ja põhupurustid frimadelt BvL van Lengerich, JEANTIL ja KIDD.

 

Farmitehnika toodeteks on:

  • söödamikserid BvL van Lengerich,
  • silolõikurid BvL van Lengerich ja REDROCK,
  • allapanulaoturid BvL van Lengerich,
  • põhupurustid JEANTIL.